Ανακοίνωση εταιρικής σχέσης

Καταχώρηση 2011/10/06

Σήμερα, ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και Συνεργάτες ανακοίνωσε από κοινού την υπογραφή της σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης της μετοχής. Σκοπεύουμε να εργαστούμε από κοινού για την αντιμετώπιση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον κλάδο.

Ισολογισμός